Arkitektur og historie i Oslo:
Semb-villaen, Drammensveien 87

Detalj av gavl.





[tilbake]


© 2004 arc!