Arkitektur og historie i Oslo:
Fagerborggaten 11

Vinduer og gesims.

[tilbake]


© 2004 arc!