Arkitektur og historie i Oslo:
Fagerborggaten 11

Detalj av vindu.

[tilbake]


© 2004 arc!