Arkitektur og historie i Oslo:
Børnehjemmet for gutter, Geitmyrsveien 35

Børnehjemmet for gutter, det senere Oslo Guttehjem, ble stiftet av flere fremstående menn i Kristiania, ledet av ekspedisjonssjef og senere statsråd Nils Hertzberg. Skolebestyrer Fredrik Gjertsen, eieren av Nicolailøkken i Geitmyrsveien 33, donerte tomten til oppførelse av et hus for "trængende Gutter i Alderen mellem 5 og 9 Aar, til fuldstændig Forsørgelse og kristelig Opdragelse". Huset ble oppført i 1881, etter tegninger av arkitekt Harald Olsen, oppført under ledelse av snekkermester Hans Daniel Olsen. Det første kullet på ialt tyve gutter ble innkvartert av den første bestyrerinnen, frk. Martha Widding.

Huset er oppført i pusset tegl over to etasjer, på en høy kjeller, og med et bratt saltak som gir rom for værelser på loftet. Fasadene er enkelt og symmetrisk komponert. Stilbildet er eklektisk historistisk, med preg av ungrenessanse og industrialistisk teglarkitektur. Gesimsen er utført i upusset rød tegl, og opprinnelig var også vindusomrammingene i upusset rød tegl.

Bygningen har iløpet av 1900-tallet fått et lavt tilbygg på venstre side. Guttehjemmet ble nedlagt i 1976.

Kilder:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 10
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Harald Olsen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!