Arkitektur og historie i Oslo:
Nullmeyergården, Grønlandsleiret 19

Denne staselige bygården ble oppført i årene 1897-98 for brødrene Nullmeyer ved arkitekt Georges Heinecke. De to verkseierbrødrene Adolf og August Fredrik Wilhelm Nullmeyer var begge blant gårdens beboere ved århundreskiftet. Brødrene lot iløpet av en periode på 1800-tallet oppføre noen eiendommer i området, også sammen med enda en bror, gipsmakeren Ernst Nullmeyer. Eiendommen i Grønlandsleiret 19 og 21 tilhørte familien Nullmeyer fra 1860-årene, og her drev familien sitt smedverksted, som med tiden ble en meget omfattende geskjeft. I 1884 ble det forøvrig bygget en smie på eiendommen, byggemeldt av H. S. Berg (antagelig Hagbarth Schytte-Berg, som frem til sent i 1890-årene benyttet disse initialene).

Blant leieboerne ved århundreskiftet var samlagsforstander Olaus Olsen Nyseth, tannlege Karl Andreas Moer og industriforretningsdrivende Anna Kristoffersen.

Nullmeyergården er bygget over fem fulle etasjer, og har fasader i gul upusset tegl kombindert med rik ornamentikk i relativt grunt relieff. Gården er utført i nyrenessansestil, og har brukket hjørne mot en passaje til eiendommens bakre del, der verkstedene lå. Sokkeletasjen er forblendet med finhuggen natursten. Smijernsarbeidene over hjørnets gesims vitner om gårdens eierskap og byggeår. Dette elementet benyttet også arkitekten på en bygård i Bogstadveien 58, oppført 1896-97.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges Heinecke

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av smijernsdekorGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!