Arkitektur og historie i Oslo:
Smedsrudgården, Grønlandsleiret 23

Detalj av brukket hjørne.

[tilbake]


© 2004 arc!