Arkitektur og historie i Oslo:
Gyldenløves gate 47

Detalj med inngangsparti.

[tilbake]


© 2003 arc!