Arkitektur og historie i Oslo:
Børneasylet, Helgesens gate 64

Detalj av hjulkors.

[tilbake]


© 2005 arc!