Arkitektur og historie i Oslo:
Huitfeldts gate 13

Detalj av balkongen.

[tilbake]


© 2001 arc!