Arkitektur og historie i Oslo:
Inkognitogaten 10

Dette dobbelthuset ble oppført i 1883 for arkitekt Paul Due, etter tegninger utført av ham selv og kompanjongen Bernhard Steckmest. Dette var kompanjongenes første variant av vertikaldelte hus av engelsk type, som ti år tidligere også var kommet på moten i Sverige. Da disse husene sto ferdige, påbegynte Due planleggingen av det berømte Engelske kvarter ved Drammensveien, et langt mer storstilet prosjekt i den "engelske" genren, også oppført for arkitektens regning. Dette ble oppført i årene 1885-89, og revet i 1965.

Due solgte de to enhetene av Inkognitogaten 10 hver for seg. Enkefru Anne Brodtkorb og skibsreder Zernichow var eiere av hver sin halvpart i 1892. Ved århundrekiftet var enkefruen fremdeles eier av nr. 10a, som hun leiet ut til familien Tjersland, mens nr. 10b var kommet i høyesterettsadvokat Edmund Harbitz' eie, og han bodde her selv med sin familie.

Husene er sammenkomponert i en felles symmetrisk form, der hver av enhetene er asymmetrisk. Siderisalittene er bekronet med slake gavler, og danner sideaksen og komposisjonens tyngdepunkter. Husene er oppført i pusset tegl, og er utført i nyrenessanse. Første etasje danner en enkel, kvaderpusset sokkel, mens annen etasje er rikt artikulert. Ornamentikken er best bevart i nr. 10b.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Due & Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av nr. 10bGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!