Arkitektur og historie i Oslo:
Inkognitogaten 13-15

Denne doble, frittliggende bygården ble oppført i 1885 for Niels Stockfleth Darre Eckhoff, som også var husets arkitekt. Huset har en sammensatt komposisjon, der karnapper, tårn og gavler bryter grunnvolumet. Huset er utført i nyrenessanse, og har et formmessig slektskap med mange av gårdene og villaene Eckhoff tegnet i dette området. De to halvdelene av bygningen inneholdt opprinnelig tre leiligheter hver.

Dobbeltgården kom snart i Axel Motzfeldts eie. Motzfeldt var "Oberstløitnant og Chef for 2den Fæstningsbataljon af Kystartellieret", og eiet gården i flere år. Han bosatte seg før århundreskiftet i Balders gate 9.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!