Arkitektur og historie i Oslo:
Riksmålsborgen, Inkognitogaten 24

Denne frittliggende villaleiegården ble oppført for grosserer Adolf Holter i 1883, etter tegninger av arkitekt N. S. D. Eckhoff. Foruten flere eiendommer i Kristiania var Holter eier av eiendommene Klevstuen, Framnes og Sjursøen på Sjursøya. Han hadde fra 1870-tallet sin bolig i Inkognitogaten 27, som senere ble gitt til Sverige som ambassadørens residens. Holter var fra Drammen og hadde foruten sine investeringer i eiendom også interesser i skipsrederi og fabrikkvirksomhet. Holter var også eier av Inkognitogaten 24 ved århundreskiftet, og blant beboerne var huseierens sønn, fabrikkeier Christian Holter, som blant annet var produsent av tran, såpe og lys.

Huset har en fantasifull, asymmetrisk komposisjon, der det høye trappetårnet mot gaten er bygningens fremste blikkfang, og forbindes med et polygonalt vinterhavebygg med hovedvolumet, som har en symmetrisk komposisjon om en bred midtrisalitt. Huset er utført i pusset tegl, og er holdt i en romantisk nyrenessansestil. Huset var opprinnelig en enklere villa, som har fått mange av sine karakteristiske trekk gjennom tilbygg og påbygg.

I nyere tid har huset vært tilholdssted for Riksmålsforbundet.

Kilder:
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av tårnet

Detalj av mønekamGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!