Arkitektur og historie i Oslo:
Jubileumsutstillingen i Kristiania, 1914

Jubileumsutstillingen i Frognerparken i 1914 markerte hundreårsjubiléet for Norges grunnlov. Utstillingen ble åpnet 15. mai 1914, og ble først avsluttet 11. oktober. Ialt var mer enn halvannen million mennesker innom utstillingen. Utstillingsbygningene ble revet før anleggelsen av Frognerparken og Vigelandsanlegget. Et unntak er arkitekt Henrik Bulls bro, som ble inkorporert i skulpturanlegget.

Utstillingens parkanlegg var anlagt under ledelse av anleggsgartner Josef Nickelsen, assistert av Marius Røhne. Røhne ble i 1916 Norges første bygartner. Nickelsen var senere slottsgartner og leder for Oksenøen bruk. Det ble oppført et hundretalls større og mindre bygninger og paviljonger på utstillingsområdet, og de ledende arkitekter her var Henrik Bull, August Nielsen, Adolf Jensen og Rudolf Emanuel Jacobsen. Disse fire arkitektene samt anleggsgartner Nickelsen ble alle belønnet med Kongens fortjenestemedalje i gull for dette arbeidet.

De største bygningene ved utstillingen var viet industri og landbruk. Sjøfartsavdelingen hadde en egen utstilling på Skarpsno, med bygninger utført av arkitekt Henrik Bull, som også tegnet Industrihallen og Maskinhallen. Frogner stadion ble også utbygget til utstilling, med de tilknyttede bygninger tegnet av de ovennevnte arkitekter Nielsen og Jacobsen. De tegnet dessuten landbruksbygningene, Folkerestauranten og den monumentale Hovedrestauranten. Adolf Jensens bidrag var utstillingsbygningen for stat og kommune, utstillingshaller for kunst og "Det utflyttede Norge", utstillingsbygning for Kristiania by, Post- og telegrafbygningen, pressens utstillingsbygning, Freias fem utstillingsbygninger, et teater og tre kiosker, rutsjebane og paviljonger og utstillingens hovedinngang. Utstillingen representerte et gjennombrudd for den nasjonalromantiske barokkpregede stilen.

Av de øvrige bygninger kan nevnes Norges kvinnelige sanitetsforening (arkitektene Ekman, Smith, Michalsen), Sportsrestauranten (R. E. Jacobsen), Kirkens hus (Harald Aars, kirken flyttet til Grefsen), og 14 maleres utstillingsbygning (Chr. Heiberg). Det arkitekt Erik Waldemar Glosimodt som tegnet utstillingsbygningen for Tidemands Tobaksfabrik. Denne ble etter utstillingens slutt flyttet til Ekeberg, der den tjenestegjorde som den første Ekebergrestauranten. Arkitektene Berner & Berners bidrag fikk utstillingens premie for beste turisthutte. Denne ble flyttet til Kolsås (KIF-hytta).

Abraham Lincoln-monumentet, som står her fremdeles (på en annen plass enn opprinnelig, riktignok), ble utført av Paul Fjelde, som en gave fra nordmenn i USA. Paul Fjelde var født i Minnesota.

Utstillingens mest kontroversielle innslag var nok Kongolandsbyen. 20 stråhytter og 80 afrikanere utgjorde et lite samfunn, plassert mellom hovedinngangen og Frogner stadion. Denne delen av utstillingen skulle vise Kristianias borgere dagliglivet i Afrika.

Detalj fra Industrihallen

Kilder:
Teknisk ukeblad 1915
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956
Aftenposten aften, 17. mars 2005
Friluftsetaten
Stadskonduktørens journal
Oslo Byarkiv
Frognerparkens venner
Finn Bendiksby (Wikipedia)
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.baerum.kommune.no/files/verne_1.htm
http://www.nesteklikk.no/20041021/48163.html
http://www.ibsensociety.liu.edu/finalibsen/page2final.htm

Fotografier fra Teknisk Ukeblad 1915Arkitektur og historie i Oslo

Henrik Bull

August Nielsen

Rudolf Emanuel Jacobsen

Harald Aars

Kart over utstillingen i Frognerparken

Kart over utstillingen på Skarpsno

Bygninger: 
Industrihallen

Maskinhallen

Hovedrestauranten

Folkerestauranten

Kirkens hus (Grefsenåsen kapell)

Bondegården

Landbruksbygningen

Landbruksplassen

Sangerhallen

Skogbrukets hus

Sjøfartsutstillingen, SkarpsnoGeir Tandberg Steigan

 

© 2005/2006 arc!