Arkitektur og historie i Oslo:
Kurbadet, Akersgaten 74

Detalj av pilaster og gesims.

[tilbake]


© 2004 arc!