Arkitektur og historie i Oslo:
Lallakroken 4

Detalj av gesims.

[tilbake]


© 2004 arc!