Arkitektur og historie i Oslo:
Markveien 50

Detalj av vindu.

[tilbake]


© 2005 arc!