Arkitektur og historie i Oslo:
Nordahl Bruns gate 13

Detalj av hjørne.

[tilbake]


© 2004 arc!