Arkitektur og historie i Oslo:
Oslo gate 21

Detalj av hjørne.

[tilbake]


© 2004 arc!