Arkitektur og historie i Oslo:
Oslo gate 21

Detalj av gesims.

[tilbake]


© 2004 arc!