Arkitektur og historie i Oslo:
Øvre Slottssgate 15b

Denne bygården ble oppført i 1861 av byggmester Asmus Lenschow. I gårdens søndre fløybygning ble det fra starten av drevet bakeri. En ny, bakre fløybygning ble oppført i 1875 for den daværende eier, gartner Eivind Hansen. Han bodde i gården med sin familie, og hadde dessuten flere leieboere.

Tidlig i 1890-årene var overrettssakfører Schilling gårdens eier. Etter en brann i 1892 ble arkitekt Eduard Carlén engasjert for å reparere og delvis ombygge gården, og bakeriutsalget ble ominnredet til ordinære butikklokaler. Skolebestyrer Søraas var gårdens eier ved slutten av 1800-tallet, og på denne tiden var gården helt ominnredet for forretningsdrift.

Gården har et enkelt, senklassisistisk utseende, der vindusaksene har en regelmessig komposisjon, og det er intet bestemt tyngdepunkt i fasaden. Sokkeletasjen hadde opprinnelig stikkbuede vinduer og døråpninger, men etasjen er ombygget iløpet av 1900-tallet..

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Asmus Lenschow

Eduard Carlén

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!