Arkitektur og historie i Oslo:
Pilestredet 10

Detalj av 2. etasje.

[tilbake]


© 2004 arc!