Arkitektur og historie i Oslo:
Riddervolds gate 9

Detalj av ornamentikk.

[tilbake]


© 2001 arc!