Arkitektur og historie i Oslo:
Schibbyegården, Rosenkrantz' gate 4

Detalj av brystningsfelt.

[tilbake]


© 2004 arc!