Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 6

Gårdens hjørnespir.

[tilbake]


© 2005 arc!