Arkitektur og historie i Oslo:
St. Halvards plass 2

Detalj av gesims.

[tilbake]


© 2005 arc!