Arkitektur og historie i Oslo:
Togahjørnet, Teatergaten 2

Detalj av første og annen etasje.

[tilbake]


© 2004 arc!