Arkitektur og historie i Oslo:
Togahjørnet, Teatergaten 2

Detalj av hjørnet.

[tilbake]


© 2004 arc!