Arkitektur og historie i Oslo:
Thereses gate 51

Detalj av siderisalitt.

[tilbake]


© 2004 arc!