Arkitektur og historie i Oslo:
Universitetsgaten 20

Detalj av midtparti.

[tilbake]


© 2004 arc!