Arkitektur og historie i Oslo:
Vaterlandskirken, Vognmannsgaten 27

Småkirkeordningen ble innstiftet av Kristiania Indremisjon for å kunne betjene områder med spesielle behov innenfor de omfattende menighetene. Det belastede området Vaterland var det første området i byen som fikk en slik småkirke. Vaterlandskirken ble innviet av biskop Anton Christian Bang 22. desember 1899, og ble oppført etter arkitekt Heinrich Jürgensens tegninger. Kirkens første prest var Erling Grønland, og kirkens viktigste oppgaver utenom de kirkelige handlinger var å løse praktiske og sosiale oppgaver i det fattige nærområdet.

Kirken hadde en asymmetrisk hovedfasade der den var bygget inn i gateløpets fasaderekke. Tårnet dannet det naturlige blikkfang og tyngdepunkt, med andre viktige kompositoriske elementer som hovedportalen, det store spissvinduet og rekken av mindre spissbuede vinduer under gesimsen. Kirken ble utført i pusset tegl, med artikulerende elementer i frilagt tegl - et vanlig element innen norsk jugendarkitektur. Det overordnede stiluttrykk var en enkel gotikk med et visst nyromansk preg.

Kirken ble revet i 1959, som et ledd i den omfattende saneringen av området.

Kilder:
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956 (foto fra boken)
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000Heinrich Jürgensen

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!