Arkitektur og historie i Oslo:
Anton Schjøths gate 11

Arkitekt Søren Wiese Opsahl tegnet og byggemeldte denne lave leiegården i 1912. Gården er bygget i pusset tegl, over to etasjer samt mansardetasje, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Fasaden har to markante flanker med spisse takarker over polygone karnapper. Midtaksen er markert med pilastre og kvadre. Fasaden er stramt utført, med en tung kvaderpusset førsteetasje og livlig ornamentikk i gavlfelt og pilastre.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivArkitektur og historie i Oslo

Søren Wiese-Opsahl

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av gavlparti

Husets midtakse

Detalj av inngangspartiet

Dekorativt årstall

Detalj av kapitel, gesims og kvadre

Detalj av kurvet kapitelGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!