Arkitektur og historie i Oslo:
Anton Schjøths gate 11

Detalj av kapitel, gesims og kvadre.


© 2006 arc!