Arkitektur og historie i Oslo:
Anton Schjøths gate 21

Arkitekt Søren Wiese Opsahl tegnet og byggemeldte denne frittliggende leiegården i 1913, og den sto ferdig i 1914. Gården er bygget i pusset tegl, over to etasjer samt mansardetasje, og har en symmetrisk komponert gatefasade. En midtrisalitt med en høy, svungen barokkgavl danner komposisjonens tyngdepunkt. Detaljeringen er enkel, med få ornamentale virkemidler. Stilen kan betegnes som en enkel nordisk nybarokk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv



Arkitektur og historie i Oslo

Søren Wiese-Opsahl

Til arc!s hovedside med navigasjon



Geir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!