Arkitektur og historie i Oslo:
Balders gate 13

Detalj av inngangspartiet.






© 2006 arc!