Arkitektur og historie i Oslo:
Balders gate 13

Detalj av brystningsfelt og overdekning.


© 2006 arc!