Arkitektur og historie i Oslo:
Knudsengården, Bankplassen 1a

Denne gården ble bygget i 1895 som kontor- og boligbygg for restauratør Knud Knudsen fra Gol ved hans sambygning, arkitekt Ole Stein, som på denne tiden ennå bar navnet Steenbraaten. Knudsen var innehaver av restauranten Engebret, som ennå holder til i nabobygningen. Knud Knudsen overtok restauranten etter dens grunnlegger, Engebret Christophersen, omkring 1890, etter at han fra 1870-årene arbeidet i sin forgjengers stab. Gården er bygget over fire fulle etasjer i pusset tegl, med en kraftig svungen barokkgavl over fasadens asymmetrisk plasserte hovedakse. Opprinnelig var hovedinngangspartiet til gården plassert i portrommet, men denne er siden flyttet til hovedaksen, under den kraftige balkongen. I fasaden er annen og tredje etasje knyttet sammen kompositorisk. Vinduene er omsluttet av dekor i stukk og upusset rødlig tegl. Stiluttrykket er nybarokk med enkelte jugendlignende trekk.

Ved folketellingen anno 1900 bodde gårdeieren og hans familie i annen etasje. Blant Knudsens leieboere på denne tiden var agent og handelsborger Thorvald August Kirsebom, ekspedisjonssjef i Revisjonsdepartementet Peter Bjørnson og maskiningeniør ved Statsbanene Paul Nikolai Engelhart Hoff. Både Norges Bank og Landbrukskommisjonen leiet kontorlokaler i bygningen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.engebret-cafe.no/Arkitektur og historie i Oslo

Ole Stein

Detalj av arkoppbygg

Detalj av vindu i 3. etasje

Portrommets inngang

Den nye inngangenGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no