Arkitektur og historie i Oslo:
Knudsengården, Bankplassen 1a

Detalj av vindu i 3. etasje.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no