Arkitektur og historie i Oslo:
Bjerregaards gate 68

Detalj av vinduer.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no