Arkitektur og historie i Oslo:
Bolteløkken allé 11

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1892 av murmester Adolf Kristiansen ved murmester og arkitekt Johan Grøstad. De samarbeidet om flere byggeprosjekter i området. Kristiansen hadde dessuten flere gårder i Sofies gate, Louises gate og Colletts gate.

Gården er bygget i pusset tegl, i tre etasjer. Hjørnet mot Ullevålsveien er brukket, med et hengende karnapp med tårnoppbygg og svunget mansardhjelm. Første etasje har kvaderpusset fasade. Annen etasje har buede gavlformede vindusoverdekninger mot Ullevålsveien og over vinduene på midtrisalitten mot Bolteløkken allé. Stiluttrykket er nyrenessanse. Gården har endel fellestrekk med nr. 10, som Grøstad tegnet i 1893.

Begge gårdene tilhørte ved århundreskiftet Marie Bae, som selv bodde i nr. 10 med sin familie. Blant de 46 beboerne i gårdens ni leiligheter ved folketellingen anno 1900 var musikklærerinne Ella Gether, overlærer ved Kristiania folkeskole Andreas Holmsen, slakter og pølsemaker Hilmar Pettersen og ingeniør og innehaver av elektrisk forretning Adolph Hans Christian Clausen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Grøstad

Til arc!s hovedside med navigasjon

Vinduer i annen etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!