Arkitektur og historie i Oslo:
Bolteløkken allé 11

Vinduer i annen etasje.


© 2006 arc!