Arkitektur og historie i Oslo:
Camilla Colletts vei 17

Denne leiegården ble byggemeldt i 1915 for snekkermester E. Jensen ved arkitekt Johannes Thorvaldsen Westbye, på en tomt som tidligere inngikk i en portefølje sammen med Camilla Colletts vei 14 og 15 - eiet av et A/S ved advokat Ottesen. Westbye tegnet også nabogårdene i Uranienborgveien 10 og 12 (1914-15) for E. Jensen.

Camilla Colletts vei 17 er oppført over fire fulle etasjer på en høy kjeller, og har en symmmetrisk komponert gatefasade som domineres av to sideakser i form av polygonale karnapper. Disse bindes sammen av langstrakte balkonger. Stiluttrykket er en meget enkel nordisk nybarokk, som nok er blitt ytterligere forenklet utover 1900-tallet. Huset er nært beslektet med nabogården, Camilla Colletts vei 15, som ble byggemeldt i 1918 ved arkitektene Berner & Berner.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Skattetakstmatrikkel 1912Arkitektur og historie i Oslo

Johannes WestbyeGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no