Arkitektur og historie i Oslo:
Christies gate 26

Detalj av midtrisalitt.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no