Arkitektur og historie i Oslo:
Colbjørnsens gate 11

Detalj av inngangsparti.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no