Arkitektur og historie i Oslo:
Colbjørnsens gate 12-14

Disse to gårdene ble byggemeldt i 1898 for byggmester Christian Kirkaas fra Trøgstad ved arkitekt Ferdinand Linthoe, på eiendommer skilt ut fra Skovveien 14. Kirkaas var ved århundreskiftet gårdbruker på Vien i Spydeberg.

Colbjørnsens gate 12-14 er oppført i pusset og upusset tegl, og sammenkomponert i en asymmetrisk helhet. Nr. 12, den største av gårdene, har et sentralt trappevindu over tre etasjer som dominerende element. Første etasje har en luksuriøs forblending, med glaserte hvite og grønne teglsten lagt i mønster som innfatning til de store butikkvinduene. De øvrige etasjene har pussede flater mellom de markante, vertikale aksene. I annen etasje er upusset rød tegl lagt i horisontale bånd, og i tredje og fjerde etasje utgjør den upussede teglen kvaderlignende innfatninger av vindusaksene. I fjerde etasje er vinduene rundbuede, med pussede felter i overkant. Tre sett smijernsbalkonger med rokokkopreg pryder fasaden. Stiluttrykket er en sammensatt senhistorisme, med preg av blant annet renessanse og barokk. Opprinnelig hadde nr. 12 åtte leiligheter, mens det fantes fire i nr. 14. I nr. 12 ble det i 1919 foretatt reparasjoner etter en brann. Senere er det bygget ut loftsleiligheter med dominerende, buede takarker.

Blant beboerne i nr. 12 ved folketellingen anno 1900 var innehaverske av sæbeforretning og strygeri Hedvig Bull, tolloppsynsmann Ole Olsen Westmørk, embedsmannsenke Sara Normann og banksekretær Borger With. Sistnevnte var politiker for Høyre, og ble senere ordfører i Oslo. I nr. 14 fant man på denne tiden blant andre grønthandlerske Marie Lund, premierløytnant Kristian Blom og trelasthandler Peder Clausen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Borger_With
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ferdinand Linthoe

Detalj av fasadeparti.

Detalj av balkong.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no