Arkitektur og historie i Oslo:
Colbjørnsens gate 12-14

Detalj av balkong.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no