Arkitektur og historie i Oslo:
Schibbyevillaen, Drammensveien 35

Denne villaleiegården ble oppført i 1898-99 på en tomt utskilt fra Drammensveien 33 for legen Laurits Waldemar Schibbye fra Østre Aker ved arkitekt Christian Fürst, assistert av K. Brun. Den første byggemeldingen på tomten ble innsendt av arkitekt Kristen Rivertz i 1897, på vegne av malermester Theodor Gunerius Rosted.

Drammensveien 35 er oppført i pusset tegl over to og en halv etasje, og ligger på en tomt tilbaketrukket fra gaten. Hovedfasaden gir inntrykk av å være symmetrisk komponert, med to dominerende sideakser. Disse flankene er utformet som markerte risalitter med svungne gavloppbygg. Sideaksene er også artikulert med hjørnekvadere, og utstyrt med buede smijernsbalkonger. Vindusoverdekninger og gesimsparti er rikt ornamentert med sirlig, barokkpreget stukkatur. Vinduene har brystningspartier utstyrt med balustre. Midtpartiets venstre vindusakse er noe smalere enn de øvrige. Stiluttrykket er nybarokk.

I 1912 ble det bygget en garasje på eiendommen, signert arkitekt Kristian Biong. I 1916 ble denne garasjen utvidet ved samme arkitekt. På 1900-tallet ble huset, som opprinnelig rommet fire leiligheter, ominnredet til kontorer. Firmaet Osram hadde lokaler her i mange år. I taket er det satt inn store vinduer.

Dr. Schibbye bodde selv i gården med sin familie ved folketellingen anno 1900. Blant hans leieboere var bygningstømmermann Harald Nærstad, malermester Julius Pedersen og den forhenværende bestyrer ved Hartvig Nissens pigeskole Einar Lyche.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Christian Fürst

Detalj av gavlparti.

Detalj av bred balkong.

Detalj av balkong.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no