Arkitektur og historie i Oslo:
Schibbyevillaen, Drammensveien 35

Detalj av balkong.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no