Arkitektur og historie i Oslo:
Drammensveien 39

Denne villaen ble oppført i 1895 på en tomt utskilt fra Drammensveien 33 for Overrettssakfører Hans Christian Smith fra Aremark ved arkitekt Hagbarth Schytte-Berg. I 1899 tilhørte villaen den danskfødte grosserer M. E. Meyer.

Drammensveien 39 er oppført i tegl over to og en halv etasje. Ytterveggene er forblendet med upusset, gulaktig tegl av høy kvalitet. Gatefasaden er nær symmetrisk komponert, med en midtrisalitt som tyngdepunkt. Midtaksen krones av et svunget gavlparti med en altan over et hengende karnapp. Fasadenes artikulasjon er ellers meget enkel, med beskjedne horisontale bånd i puss, samt pusset belistning rundt vinduer og dører. Vinduer i annen etasje har rundbuede overdekninger med stukkornamenterte felter. Husets vinduer har ellers svært varierte former og størrelser, og forekommer både som rektangulære, rundbuede og kurvehankbuede. Hjørnene er markert med rødere teglsten. Sidefasadene er asymmetriske, begge med tårnpartier kronet med svungne tårnhjelmer. Det høye mansardtaket har flere originale arker. Stiluttrykket er senhistorisme preget av hollandsk nyrenessanse og nybarokk.

I 1944 ble huset underlagt reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943. I 1945 måtte man igjen utføre reparasjoner, denne gang etter en brann. I 1962 ble det oppført garasjer på eiendommen, og i 1984 ble den åpne verandaen i første etasje innbygget.

Ved folketellingen anno 1900 bodde flere ugifte medlemmer av slekten Rye i huset, blant dem folkeskolelærerinnene Dagny og Jacobine Ulrica Rye, assistent i Finansdepartementet Hermana Tomine Rye og rittmester Johan Henrik Rye. Sistnevnte ble senere generalmajor.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://www.oslomilsamfund.no
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Hagbarth Schytte-Berg

Fasaden i perspektiv.

Detalj av midtparti.

Detalj av tårn.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no