Arkitektur og historie i Oslo:
Erling Skjalgssons gate 18

Denne hjørnegården til Bygdøy allé ble byggemeldt i 1898 for Aspen & Winther for deres egen regning, etter egne tegninger. Arkitekten Samuel Borgfelt og forretningsmannen Edvard Linder kan også ha vært involvert i byggeprosessen, ettersom deres navn finnes i noen av byggemeldingspapirene. Gårdens eiere anno 1900 var Aspen & Winther.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, på en høy kjeller i granitt i skrånende terreng. Gården har brukket hjørne og et hengende polygonalt tårnkarnapp med oktogonal hjelm. Første etasje er pusset i smale og brede horisontale bånd i relieff, og har store butikkvinduer mot hjørnet. Annen og tredje etasje bindes kompositorisk sammen, med vertikale akser forbundet med kantpartier i opprinnelig upusset, senere malt, tegl. Tredje etasje har rikt ornamenterte brystningsfelter i stukk. I tredje og fjerde etasje er vinduene rundbuede, med enkle, romanske overdekninger. Gatefasadene er asymmetrisk komponert. Mot Bygdøy allé danner grupperte vinduer og smijernsbalkonger en hovedakse. Mot Erling Skjalgssons gate danner trappegangens store vinduer et visuelt tyngdepunkt. I det høye taket sitter flere takarker.

Tårnhjelmen er en del forenklet siden huset ble oppført, og takflatens mønsterlagte skifer er fjernet.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 45 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde blant andre glassverkseier Hans Berg, grosserer og generalkonsul Mads Wiel Christophersen, jurist og sekretær i Branforsikringsselskabet Norden Axel Gunnerud, journalist Charles Gammeltoft og kunstmaler Olaf Krohn.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Bevaringsplan for Skarpsno
Aftenposten 1900.02.04
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Aspen & Winther

Detalj fra trappegangens vinduer.

Detalj fra annen og tredje etasje.

Brystningsfelt.

Detalj fra tårnet.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no