Arkitektur og historie i Oslo:
Fredensborgveien 13

"Den gode kafé".


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no